fbpx

TID TIL REFLEKSION OG VELKOMMEN TIL 2024 🎅

Glædelig jul og godt nytår

TID TIL REFLEKSION OG VELKOMMEN TIL 2024 🎅

TID TIL REFLEKSION OG VELKOMMEN TIL 2024 🎅 1464 1134 Venstre

Juletiden er ofte der, hvor man får reflekteret over, hvordan året er gået. Måske har man sidste år sat sig et mål for 2023, og hvordan er det så gået?

Vores byrådsgruppe også været i arbejdstøjet det meste af året, og det er værd at nævne, at her gik vi i Venstre med et to-årigt budgetforlig. Det gjorde vi fordi, vi også kunne vinde noget ved at være med.

Hvis man i hovedpunktform skal ridse op, hvad vi fik ud af budgetforliget, så er det at:

✅Skattestigningen blev forhandlet ned fra 0,4 procent til 0,3 procent

✅Skatteforhøjelsen tilbagerulles i 2028/2029

✅Folkeskolen tilføres yderligere 21 millioner kroner

✅Oplandspuljen hæves til 50 millioner, så den succesrige udvikling i kommunen fastholdes

✅Der er nu et fælles mål for byrådet om en fjord ren for spildevand i 2040

✅Der laves en analyse af en tunnel under havnen, så ringvejen rundt om Horsens bliver en succes

For indeværende år 2023, kan det nævnes, at vi i Venstre sørgede for, at pasning af barn i eget hjem ikke fik beskåret deres tilskud med 30%, som ellers var et af flere besparelsesforslag på dagtilbudsområdet, og at vi via budgetforliget 2023 også fik bevilget flere anlægs-midler til skole- og dagtilbudsområdet på i alt 15 mio.

TAK TIL ALLE 💙

Der skal hermed lyde en stor tak til byrådsgruppen for indsatsen og ligeledes vil jeg gerne rette en stor tak til jer alle sammen for samarbejdet på alle mulige planer her i det forgangne år. Med ovenstående julebillede af vores byrådsgruppe ønsker jeg jer alle sammen en rigtig glædelig jul 🎄og et godt nytår🎉

Venlig hilsen

Rasmus Clausen – Venstre
Kommuneforeningsformand

#julehygge#godtnytår#venstrehorsens

Martin Ravn – Viceborgmester

Byrådsmedlem Lars Jensen for Venstre i Horsens

Jesper Bendtsen

Jørgen Korshøj

Karina Aamann