Nyheder fra Venstre Horsens

Venstre Horsens
1198 674 Per Svendsen

Nyhedsbrev fra Venstre i Horsens oktober 2017

Læs nyhedsbrevet. 

Venstre Horsens
683 464 Rasmus Clausen

Se hvor Horsens vokser

Torsdag d. 18. maj 2017 kl. 18.30-21.30 Venstre vil gerne være med til at udbrede kendskabet til udviklingen i Horsens Kommune. I flere områder af kommunen er der fart på og om få år vil mange steder se meget anderledes ud. Hop på bussen og følg med på en lille rundtur til udvalgte udstyknings- og…

Venstre Horsens
1920 1010 Venstre Horsens

Ta’ med Birte til Sydslesvig

FREDAG DEN 5. MAJ arrangerer folketingskandidat Birte M. Andersen og Venstre en spændende, hyggelig og indholdsrig bustur til Flensborg og Slesvig med mulighed for shopping og spændende besøg hos nogle af mindretallets foreninger. Turen foregår i moderne bus. Der serveres kaffe undervejs og den medbragte sangbog bruges flittigt.

Følg Venstre Horsens på Facebook

Venstre Horsens politik – på 2 minutter

Dagtilbud – Venstre vil:

 • tidlig indsats og stor forældreinddragelse i læringsforløbet.
 • flere vuggestuer, samt gæstestuer i vores institutioner, så dagplejen styrkes.
 • mindre tid på rapportering, mere tid til børnene og forældrene.

 Folkeskolen – Venstre vil:

 • understøtte de svageste elever og familier – f.eks undervisning i hjemmet efter skoletid.
 • at de dygtigste elever kommer i fokus. Samarbejde med de videregående uddannelser.
 • efterskoleophold for udsatte elever.

Uddannelsesby – Venstre vil:

 • sikre at flest mulige uddannelser og innovative virksomheder samles i Campus.
 • ungdomsboliger og ungemiljø i midtbyen.
 • skabe et videns- og kraftcenter for de tekniske erhvervsuddannelser.

Horsens i balance – Venstre vil:

 • sikre en kommune i balance. Udvikling er ikke er forbeholdt Horsens By, men hele kommunen.
 • flytte kommunale arbejdspladser, hvor det giver mening, fra Horsens til oplandet.
 • borgerindragelse – udvikling og vækst i øjenhøjde.

Erhvervsvenlighed – Venstre vil:

 • fjerne afgifter og sikre en hurtig kommunal sagsbehandling – “Hvad kan vi gøre for dig”.
 • tiltrække kvalificeret arbejdskraft og nye virksomheder. Iværksætterkommune 2020.
 • skabe gode forhold for detailhandelen. 2 timers gratis parkering i en ren midtby.

Beskæftigelse – Venstre vil:

 • at indsatsen skal forenkles og nytænkes, samt skabe et imødekommende jobcenter-miljø.
 • styrke voksen-lærlinge ordningen, så flere jobparate kan komme ind på arbejdsmarkedet.
 • fysisk træning for alle kontanthjælpsmodtagere i fitnesscentre og netværksfamilier for sårbare ledige.

Sundhed – Venstre vil:

 • mindre administration, så flere varme hænder frigives til kontakten med borgerne
 • demens venlig kommune, hvor frihedsteknologien tages i anvendelse, når det giver mening.
 • at komposterbart affald tømmes ugentligt i sommermånederne, hvis plasticposer ikke virker.

Seniorer – Venstre vil:

 • valgfrihed til at vælge visiteret hjælp/pleje fra kommunen eller en privat leverandør.
 • at velfærdsteknologi anvendes de steder, hvor det gør den ældre mere selvstændig.
 • arbejde for, at der oprettes seniorbofællesskaber

Kultur og sport – Venstre vil:

 • understøtte vores image som oplevelses- og eventby, samt udvikle “Fængslet”.
 • et Street-Mekka ved Godsbane arealet. Udvikle Husodde strand – vinterbadning og surfere.
 • skabe bedre forhold for motion i byen og for idrætstalenterne ved Forum Horsens

Flygtninge og invandre – Venstre vil:

 • at fremmede, der vil bo i Danmark, skal respektere danske normer og regler.
 • at alle flygtninge og indvandrere skal i beskæftigelse hurtigst muligt.
 • skelne mellem ”rigtige flygtninge” og ”bekvemmelighedsflygtninge”.

Energi, Klima og Miljø – Venstre vil:

 • klimasikre midtby, havn og kommende byggerier.
 • at kommunen har fokus på grøn produktion og grøn energiteknologi.
 • fremme udviklingen af biogasanlæg og anden bæredygtig energiforsyning i kommunen.

Venstre Horsens politik – på 2 minutter

Dagtilbud – Venstre vil:

 • tidlig indsats og stor forældreinddragelse i læringsforløbet.
 • flere vuggestuer, samt gæstestuer i vores institutioner, så dagplejen styrkes.
 • mindre tid på rapportering, mere tid til børnene og forældrene.

 Folkeskolen – Venstre vil:

 • understøtte de svageste elever og familier – f.eks undervisning i hjemmet efter skoletid.
 • at de dygtigste elever kommer i fokus. Samarbejde med de videregående uddannelser.
 • efterskoleophold for udsatte elever.

Uddannelsesby – Venstre vil:

 • sikre at flest mulige uddannelser og innovative virksomheder samles i Campus.
 • ungdomsboliger og ungemiljø i midtbyen.
 • skabe et videns- og kraftcenter for de tekniske erhvervsuddannelser.

Horsens i balance – Venstre vil:

 • sikre en kommune i balance. Udvikling er ikke er forbeholdt Horsens By, men hele kommunen.
 • flytte kommunale arbejdspladser, hvor det giver mening, fra Horsens til oplandet.
 • borgerindragelse – udvikling og vækst i øjenhøjde.

Erhvervsvenlighed – Venstre vil:

 • fjerne afgifter og sikre en hurtig kommunal sagsbehandling – “Hvad kan vi gøre for dig”.
 • tiltrække kvalificeret arbejdskraft og nye virksomheder. Iværksætterkommune 2020.
 • skabe gode forhold for detailhandelen. 2 timers gratis parkering i en ren midtby.

Beskæftigelse – Venstre vil:

 • at indsatsen skal forenkles og nytænkes, samt skabe et imødekommende jobcenter-miljø.
 • styrke voksen-lærlinge ordningen, så flere jobparate kan komme ind på arbejdsmarkedet.
 • fysisk træning for alle kontanthjælpsmodtagere i fitnesscentre og netværksfamilier for sårbare ledige.

Sundhed – Venstre vil:

 • mindre administration, så flere varme hænder frigives til kontakten med borgerne
 • demens venlig kommune, hvor frihedsteknologien tages i anvendelse, når det giver mening.
 • at komposterbart affald tømmes ugentligt i sommermånederne, hvis plasticposer ikke virker.

Seniorer – Venstre vil:

 • valgfrihed til at vælge visiteret hjælp/pleje fra kommunen eller en privat leverandør.
 • at velfærdsteknologi anvendes de steder, hvor det gør den ældre mere selvstændig.
 • arbejde for, at der oprettes seniorbofællesskaber

Kultur og sport – Venstre vil:

 • understøtte vores image som oplevelses- og eventby, samt udvikle “Fængslet”.
 • et Street-Mekka ved Godsbane arealet. Udvikle Husodde strand – vinterbadning og surfere.
 • skabe bedre forhold for motion i byen og for idrætstalenterne ved Forum Horsens

Flygtninge og invandre – Venstre vil:

 • at fremmede, der vil bo i Danmark, skal respektere danske normer og regler.
 • at alle flygtninge og indvandrere skal i beskæftigelse hurtigst muligt.
 • skelne mellem ”rigtige flygtninge” og ”bekvemmelighedsflygtninge”.

Energi, Klima og Miljø – Venstre vil:

 • klimasikre midtby, havn og kommende byggerier.
 • at kommunen har fokus på grøn produktion og grøn energiteknologi.
 • fremme udviklingen af biogasanlæg og anden bæredygtig energiforsyning i kommunen.

Kommunevalg 2017 kandidater

Venstre Horsens Martin Ravn

Martin Ravn

Venstre Horsens Anne Lene Løvbjerg

Anne Lene Løvbjerg

Venstre Horsens Birthe Knudsen

Birthe Knudsen

Venstre Horsens Jørgen Korshøj

Jørgen Korshøj

Venstre Horsens Torben Busk

Torben Busk

Venstre Horsens Frederik Allentoft-Andersen

Frederik Andersen

Venstre Horsens Christa Skelde

Christa Skelde

Venstre Horsens Henning Jensen

Henning Jensen

Venstre Horsens Ole Dahl Kristensen

Ole Dahl Kristensen

Venstre Horsens Dorthe Mogensen

Dorthe Mogensen

Venstre Horsens Morten G. Christensen

Morten Christensen

Venstre Horsens Marianne Nørmark

Marianne Nørmark

Venstre Horsens Birger Kaas

Birger Kaas

Venstre Horsens Peder Storgaard

Peder Stougaard

Kommunevalg 2017 kandidater

Martin Ravn

Spidskandidat Venstre i Horsens Kommune

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: mr@hsfo.dk
Telefon: 4016 2634

 • Flere vuggestuer, samt gæstestuer i institutionerne for dagplejen.
 • Fokus på de dygtige elever i folkeskolen og undervisning i hjemmet for de svageste.
 • Virksomhedsrettet jobindsats og fysisk træning for alle kontanthjælpsmodtagere.
Venstre Horsens Martin Ravn

Martin Ravn

Spidskandidat Venstre i Horsens Kommune

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: mr@hsfo.dk
Telefon: 4016 2634

 • Flere vuggestuer, samt gæstestuer i institutionerne for dagplejen.
 • Fokus på de dygtige elever i folkeskolen og undervisning i hjemmet for de svageste.
 • Virksomhedsrettet jobindsats og fysisk træning for alle kontanthjælpsmodtagere.
Venstre Horsens Martin Ravn
Venstre Horsens Anne Lene Løvbjerg

Anne Lene Løvbjerg

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: annelene56@gmail.com
Telefon: 6029 5420

 • Gøre en god folkeskole bedre, både for den stærke og den svage elev
 • Sikre god kvalitet i behandlingen af ældre, psykisk syge og handicappede
 • Vi skal have en SUND KOMMUNE – både økonomisk og for den enkelte borger

Anne Lene Løvbjerg

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: annelene56@gmail.com
Telefon: 6029 5420

 • Gøre en god folkeskole bedre, både for den stærke og den svage elev
 • Sikre god kvalitet i behandlingen af ældre, psykisk syge og handicappede
 • Vi skal have en SUND KOMMUNE – både økonomisk og for den enkelte borger
Venstre Horsens Anne Lene Løvbjerg

Birthe Knudsen

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Østbirk
Email: birthe.knudsen@ostbirk.dk
Telefon: 2514 1463

 • Oplandsbyerne skal på landkortet. Udviklingen må ikke gå i stå uden for 8700
 • Landbrug, erhverv og naturen skal prioriteres og udvikles i Horsens Kommune
 • Kunstgræsbane til Østbirk. En cykelsti skal forbinde Yding og Østbirk
Venstre Horsens Birthe Knudsen

Birthe Knudsen

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Østbirk
Email: birthe.knudsen@ostbirk.dk
Telefon: 2514 1463

 • Oplandsbyerne skal på landkortet. Udviklingen må ikke gå i stå uden for 8700
 • Landbrug, erhverv og naturen skal prioriteres og udvikles i Horsens Kommune
 • Kunstgræsbane til Østbirk. En cykelsti skal forbinde Yding og Østbirk
Venstre Horsens Birthe Knudsen
Venstre Horsens Jørgen Korshøj

Jørgen Korshøj

Opstillet af Venstre i Brædstrup

Kontaktoplysninger

Bopæl: Brædstrup
Email: pojk@horsens.dk
Telefon: 5172 4723

 • Stem lokalt for Brædstrup
 • Stem personligt på Jørgen Korshøj

Jørgen Korshøj

Opstillet af Venstre i Brædstrup

Kontaktoplysninger

Bopæl: Brædstrup
Email: pojk@horsens.dk
Telefon: 5172 4723

 • Stem lokalt for Brædstrup
 • Stem personligt på Jørgen Korshøj
Venstre Horsens Jørgen Korshøj

Torben Busk

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: tobucon@gmail.com
Telefon: 2815 1782

 • Vi skal tænke byliv før bygninger. Mennesker er vigtigere end mursten
 • Praktisk læring i skolen skal fremmes. Vi har brug for dygtige hænder
 • De ældre skal i fokus. Det skylder vi dem. De har jo skabt det vi har i dag
Venstre Horsens Torben Busk

Torben Busk

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: tobucon@gmail.com
Telefon: 2815 1782

 • Vi skal tænke byliv før bygninger. Mennesker er vigtigere end mursten
 • Praktisk læring i skolen skal fremmes. Vi har brug for dygtige hænder
 • De ældre skal i fokus. Det skylder vi dem. De har jo skabt det vi har i dag
Venstre Horsens Torben Busk
Venstre Horsens Frederik Allentoft-Andersen

Frederik Allentoft-Andersen

Opstillet af Venstres Ungdom (VU)

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: frederikdixie@gmail.com
Telefon: 2444 8606

 • Campus efter skoletid
 • En fri folkeskole
 • En god kommune – også uden for bygrænsen

Frederik Allentoft-Andersen

Opstillet af Venstres Ungdom (VU)

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: frederikdixie@gmail.com
Telefon: 2444 8606

 • Campus efter skoletid
 • En fri folkeskole
 • En god kommune – også uden for bygrænsen
Venstre Horsens Frederik Allentoft-Andersen

Christa Skelde

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: christaskelde@gmail.com
Telefon: 3013 6326

 • Frihed
 • Ansvar
 • Respekt
Venstre Horsens Christa Skelde

Christa Skelde

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: christaskelde@gmail.com
Telefon: 3013 6326

 • Frihed
 • Ansvar
 • Respekt
Venstre Horsens Christa Skelde
Venstre Horsens Henning Jensen

Henning Jensen

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Søvind
Email: hhj@besked.com
Telefon: 4033 9921

 • Frihed under ansvar og et forpligtigende fællesskab er for mig sunde værdier.
 • Det er værdier som jeg gerne vil dele med hele Horsens Kommune.

Henning Jensen

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Søvind
Email: hhj@besked.com
Telefon: 4033 9921

 • Frihed under ansvar og et forpligtigende fællesskab er for mig sunde værdier.
 • Det er værdier som jeg gerne vil dele med hele Horsens Kommune.
Venstre Horsens Henning Jensen

Ole Dahl Kristensen

Opstillet af Venstre i Brædstrup

Kontaktoplysninger

Bopæl: Brædstrup
Email: ole.jesper.dahl@kristensen.tdcadsl.dk
Telefon: 9955 9181

 • Udvikling i oplandsbyerne gavner også Horsens
 • Uddannelse er den bedste investering kommunen kan lave
 • Kommunalt borgernære ansatte skal ikke udsættes for bureaukrati
Venstre Horsens Ole Dahl Kristensen

Ole Dahl Kristensen

Opstillet af Venstre i Brædstrup

Kontaktoplysninger

Bopæl: Brædstrup
Email: ole.jesper.dahl@kristensen.tdcadsl.dk
Telefon: 9955 9181

 • Udvikling i oplandsbyerne gavner også Horsens
 • Uddannelse er den bedste investering kommunen kan lave
 • Kommunalt borgernære ansatte skal ikke udsættes for bureaukrati
Venstre Horsens Ole Dahl Kristensen
Venstre Horsens Dorthe Mogensen

Dorthe Mogensen

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: dorthe@bondekone.dk
Telefon: 4043 1363

 • Størst mulig borgerinddragelse.
 • Mulighed for seniorboliger i lokalområderne.
 • Børnene frem for systemet.

Dorthe Mogensen

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: dorthe@bondekone.dk
Telefon: 4043 1363

 • Størst mulig borgerinddragelse.
 • Mulighed for seniorboliger i lokalområderne.
 • Børnene frem for systemet.
Venstre Horsens Dorthe Mogensen

Morten Gregers Christensen

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: mgchrist@gmail.com
Telefon: 4224 7490

 • Horsens er min by
 • Horsens er vores by
 • Stem personligt på Morten Gregers Christensen
Venstre Horsens Morten G. Christensen

Morten Gregers Christensen

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: mgchrist@gmail.com
Telefon: 4224 7490

 • Horsens er min by
 • Horsens er vores by
 • Stem personligt på Morten Gregers Christensen
Venstre Horsens Morten G. Christensen
Venstre Horsens Marianne Nørmark

Marianne Nørmark

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: mariannenormark@gmail.com
Telefon: 2724 6242

 • Flere små og mellemstore virksomheder skal bibeholdes og nye tiltrækkes.
 • Sund kommune – røgfri kommune. Flere sunde udeaktiviteter.
 • Bedre integration og frodeling af flygtninge – selvforsørgelse er målet.

Marianne Nørmark

Opstillet af Venstre i Horsens

Kontaktoplysninger

Bopæl: Horsens
Email: mariannenormark@gmail.com
Telefon: 2724 6242

 • Flere små og mellemstore virksomheder skal bibeholdes og nye tiltrækkes.
 • Sund kommune – røgfri kommune. Flere sunde udeaktiviteter.
 • Bedre integration og frodeling af flygtninge – selvforsørgelse er målet.
Venstre Horsens Marianne Nørmark

Birger Kaas

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Hovedgård
Email: birger.kaas@gmail.com
Telefon: 2979 0930

 • Fokus at lokalområderne ikke kommer langt bagefter Horsens byområde.
 • Fokus på at vi tager hånd om dem med særlig behov – ældre som unge.
 • Fokus på at vores kommune holdes indbydende, så vi virkelig kan nyde at bo her.
Venstre Horsens Birger Kaas

Birger Kaas

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Hovedgård
Email: birger.kaas@gmail.com
Telefon: 2979 0930

 • Fokus at lokalområderne ikke kommer langt bagefter Horsens byområde.
 • Fokus på at vi tager hånd om dem med særlig behov – ældre som unge.
 • Fokus på at vores kommune holdes indbydende, så vi virkelig kan nyde at bo her.
Venstre Horsens Birger Kaas
Venstre Horsens Peder Storgaard

Peder Stougaard

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Østbirk
Email: post@oestbirk-avis.dk
Telefon: 2845 8094

 • Lokalområdet er mit DNA

Peder Stougaard

Opstillet af Venstre i Gedved

Kontaktoplysninger

Bopæl: Østbirk
Email: post@oestbirk-avis.dk
Telefon: 2845 8094

 • Lokalområdet er mit DNA
Venstre Horsens Peder Storgaard